GKv Capelle aan den IJssel Noord

Maatregelen Corona

Vanuit de landelijke overheid is op 12 maart het bericht gekomen om evenementen met meer dan honderd personen af te gelasten in verband met mogelijke besmetting met het corona virus.

De kerkenraad heeft besloten de erediensten in hun normale vorm de volgende zondagen niet gewoon door te laten gaan.

Wij vragen van u om zondag niet naar De Voorhof te komen, maar aan de samenkomst van de gemeente deel te nemen via internet. Deze samenkomst is rechtstreeks te zien en te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl en via de website van onze gemeente.

Het is belangrijk om, juist in tijden van corona, onze naasten niet te vergeten. De diaconie roept u op om elkaar binnen en buiten de gemeente actief te steunen. Op deze pagina leest u meer. 

De erediensten

Iedere zondag zullen gewoon twee kerkdiensten gehouden worden op de normale tijden 10:30u en 17:00u). Bij deze diensten zullen ambtsdragers aanwezig zijn.
U als gemeente wordt gevraagd niet naar De Voorhof te komen, maar de dienst van huis uit mee te maken via internet.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord