GKv Capelle aan den IJssel Noord

Financieel & ANBI

Kerk

Op het gebied van inkomsten en uitgaven van onze gemeente wordt deze beheerd door een Commissie van Administratie en Beheer (CvAB).

Voorzitter
J.T. Belder
010 450 51 81
cvab@gkv-capelle-noord.nl

Voor bijdragen en giften kerk
ING rekeningnummer NL73 INGB 0000 4188 13
of Rabobank rekeningnummer NL66 RABO 0311 8131 27
t.n.v. ‘Penningmeester Gereformeerde Kerk (vrijgemaak), Bermweg 332, 2907 LA Capelle aan den IJssel’ onder vermelding van het doel.

ANBI

Onze kerk is aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Onze volledige ANBI-publicatie vindt u hier: https://www.gkv.nl/anbi/Capelle-aan-den-IJssel-Noord/

Vanwege onze huidige positie (buiten een kerkverband) hanteren we een eigen beleidsdocument ten aanzien van de ANBI status.

Diaconie

Adres secretariaat
Diaconie Gereformeerde Kerk Capelle a/d IJssel-Noord
p/a Bermweg 332
2907 LA Capelle aan den IJssel
diaconie@gkv-capelle-noord.nl

Voor betalingen en giften diaconie
NL66 RABO 0311 8827 73
t.n.v Diaconie Geref. Kerk (vrijgemaakt) Capelle aan den IJssel

GKv Capelle aan den IJssel - Noord