GKv Capelle aan den IJssel Noord

Muziekprofiel

In de erediensten wordt gezongen tot eer van GodDe gemeente zingt graag en goed. Dit Muziekprofiel geeft aan hoe wij aan de gemeentezang vorm en invulling geven.

Het Muziekprofiel heeft als doel duidelijkheid te geven welke liederen in de erediensten gezongen kunnen worden. Door het besluit van de Generale Synode van 2014 is de verantwoordelijkheid voor de liedkeuze in erediensten bij de plaatselijke kerkenraden gelegd. De liturg stelt de liturgie samen en bepaalt daarmee de liedkeuze.

Het aanbod van liederen is groot. Om duidelijkheid te geven over de vraag welke liederen er in de erediensten gezongen mogen worden, is besloten om met een ‘liedlijst’ te werken. Deze liedlijst is ruim en veelzijdig. De lijst kan van tijd tot tijd geactualiseerd en, indien wenselijk, uitgebreid worden. Hij moet gezien worden als een richtlijn die de liturg houvast geeft, niet als een dictaat. De liturg kan, indien hij dit nodig en verantwoord acht, van de lijst afwijken.

De liturg houdt bij het samenstellen van de liturgie rekening met deze lijst, maar ook met het feit dat de hieronder genoemde bronnen niet alle hetzelfde ‘gewicht’ hebben. Het zwaartepunt bij de liedkeuze ligt bij de Psalmen en de Gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek (2006 en 2017)  en de geselecteerde liederen uit het Liedboek (2013). Keuze is ook nog mogelijk uit het Liedboek 1973.

U leest het volledige muziekprofiel in de onderstaande bijlage.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord