GKv Capelle aan den IJssel Noord

Kerkdienst

30
augustus
2020
17
00
Middagdienst
ds. B. van Egmond
Terugluisteren

De opname van deze dienst kunt u terugkijken via kerkdienstgemist.nl .

Over de eredienst

Let op! Deze eredienst vindt plaats in ons eigen kerkgebouw De Voorhof.

Sinds begin juli kunt u de middagdiensten weer bijwonen. Omdat de kerkzaal plaats biedt voor ongeveer 80 personen vragen we u zich aan te melden via janpietermars@gmail.com. Hij geeft u alleen tegenbericht wanneer het maximaal aantal personen is bereikt.

Collecte

Kerk en Eredienst: Rijnmond Mission (voorheen MAR)

Uw bijdrage in de collectes kunt u overmaken op de rekening van de Diaconie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Capelle Noord NL66 RABO 0311 8827 73 onder vermelding van de datum.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord