GKv Capelle aan den IJssel Noord

Kerkdienst

26
juli
2020
17
00
Middagdienst
ds. B. van Egmond
Over de eredienst

Let op! Deze eredienst vindt plaats in ons eigen kerkgebouw De Voorhof.

Sinds begin juli kunt u de middagdiensten weer bijwonen. Omdat de kerkzaal plaats biedt voor ongeveer 80 personen vragen we u zich aan te melden via janpietermars@gmail.com. Hij geeft u alleen tegenbericht wanneer het maximaal aantal personen is bereikt.

Collecte

Dienst der Barmhartigheid: Stichting Vakanties Dit Koningskind

2020 is een bijzonder jaar. Door corona gaat alles anders. Voor mensen die een beperking ervaren waren de afgelopen maanden zwaar en helaas moesten ook nog eens alle vakanties worden geannuleerd waardoor 400 mensen hun jaarlijkse hoogtepunt moeten missen.

In plaats van de vakanties gaat Dit Koningskind het land in om bij de vakantiedeelnemers in de buurt een vakantiefeestje te organiseren.
Helpt u mee om dit mogelijk te maken?

Uw bijdrage in de collectes kunt u overmaken op de rekening van de Diaconie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Capelle Noord NL66 RABO 0311 8827 73 onder vermelding van de datum.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord