GKv Capelle aan den IJssel Noord

Kerkdienst

23
mei
2021
08
45
Pinksteren
ds. B. van Egmond
Terugluisteren

De opname van deze dienst kunt u terugkijken via kerkdienstgemist.nl .

Over de eredienst

Door de maatregelen die we moeten handhaven vanwege corona worden de erediensten in aangepaste vorm gehouden. Met de huidige regels mogen er maximaal 30 mensen in de kerkdienst aanwezig zijn. Om te voorkomen dat er te veel bezoekers zijn vragen wij u om uw komst aan Jan Pieter Mars te melden door hem te mailen (janpietermars@gmail.com) met voorkeur voor de dienst die u wilt bezoeken.

U kunt meer lezen over de maatregelen omtrent corona op deze pagina.

Collecte

Dienst der Barmhartigheid: SSRO

De SSRO 35 jaar!
Door Rosemarie Reidl, gemeentelid in Neuhofen/Oostenrijk

Toen ik op 31 oktober 1993 lid werd van de Gereformeerde Kerk in Neuhofen, stond daar ds. Reinhold Widter. De kerkdiensten vonden plaats aan de Gappstrasse 4 in Neuhofen. Boven de gehuurde kerk was er een woning beschikbaar voor kerkelijk werkers, predikanten of diakenen. Ook de familie Adams uit de Verenigde Staten heeft daar gewoond, toen dominee Peter Adams hier een tijdlang als predikant actief was.

De kerk had door ds. Widter al voor mijn tijd contact met Nederland en aan de toenmalige voorzitters van de SSRO bewaren we goede herinneringen: Anne Petter, Paul Zijlstra en de beide Jannen (Jan Krol en Jan Los). Ze waren voor de gemeente een hele steun en we waren blij als ze op bezoek kwamen.
Ook jonge mannen, zoals Wolbert Meijer, Thijs Blok en Gertjan van Harten hebben als diaconaal werker elk wel een jaar hier doorgebracht. Ze hielpen bij het jeugdwerk en het pastorale werk en woonden in die tijd boven de kerk.

Gertjan van Harten, een jongeman uit Barendrecht die in 1994 een jaar in Neuhofen doorbracht, ken ik persoonlijk het beste. Door zijn open en vriendelijke manier van doen kreeg hij al snel een klik met de jeugd en hij was ook in de gezinnen van de gemeente een graag geziene gast.
De eerste evangelisatieweek van de gemeente van Neuhofen was kort daarna. Jonge mensen uit diverse Nederlandse gemeenten waren in de zomer een tijd bij ons. Samen met onze jongeren gingen ze van huis tot huis en nodigden de mensen uit voor lezingen Van de diakenen of films over het evangelie. De lezingen werden verzorgd door o.a. gastsprekers als dr. Bernhard Kaiser of dr. Thomas Schirmacher.

Bij de evangelisatieweek in 1995 was Gertjan van Harten er als jeugdcoördinator. Onze gemeente vond het erg leuk dat hij in die tijd zijn latere vrouw Gertruud leerde kennen, die in die zomer in Neuhofen missionair werk deed. Hier ontstond ook het besluit om na het diaconale werk theologie te gaan studeren.

In die tijd waren er in onze Gereformeerde Kerk wat meer leden, ook kinderen en jongeren. In de gesprekken met de Nederlandse bezoekers ontstond toen midden/eind van de jaren 90 het idee dat het voor het geloof van onze jongeren ook belangrijk zou kunnen zijn om kinderen/jongeren van Nederlandse gemeenten, bijvoorbeeld uit de gereformeerde kerk in Venlo, te leren kennen. Bij gemeenschappelijke uitstapjes en latere ‘tegenbezoeken’ ontstonden er, ondanks heel wat taalproblemen, goede contacten en gesprekken.

Steeds weer mochten we ervaren: door het geloof in Jezus Christus hebben wij broers en zussen over de hele wereld.

Onze Gereformeerde Kerk is heel dankbaar voor de vele bezoeken door en contacten met de SSRO, voor een ‘nieuwe en betrokken generatie’, en voor de vele gastpredikanten van dichtbij en veraf. Onder de velen die ons met hun preken hebben verrijkt, zoals vader en zoon Drost en vele anderen, wil ik ook graag ds. Jan Berend Wilmink noemen, die ons met zijn frisse en missionaire manier van doen niet alleen evangeliserend steeds weer ondersteunde, maar ook muzikaal en bij het zingen.

We bedanken de SSRO hartelijk voor hun werk en de vele donateurs voor hun trouw aan ons al die jaren, ondanks de ups en downs die we als kerkelijke gemeente hadden. Het is niet vanzelfsprekend zo lang ondersteund te worden, zowel financieel, maar ook door de persoonlijke contacten met mensen uit diverse Nederlandse zusterkerken en door het gebed tot onze HEER.
Aan Gods zegen is alles gelegen!

‘Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.’ (Psalm 127:1)

Online overmaken

Om het overmaken van uw gift te vergemakkelijken kunt u deze QR-code(s) scannen met uw mobiele telefoon of op de link eronder klikken. Wij hebben het rekeningnummer van de Diaconie en de omschrijving van uw gift alvast voor u ingevuld.

Let op! Niet iedere bank app herkent deze QR-code. U kunt ook gebruik maken van een QR-code app om te scannen.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord