GKv Capelle aan den IJssel Noord

Kerkdienst

23
augustus
2020
17
00
Middagdienst
ds. A.O. Reitsma, Amersfoort Vathorst
Terugluisteren

De opname van deze dienst kunt u terugkijken via kerkdienstgemist.nl .

Over de eredienst

Let op! Deze eredienst vindt plaats in ons eigen kerkgebouw De Voorhof.

Sinds begin juli kunt u de middagdiensten weer bijwonen. Omdat de kerkzaal plaats biedt voor ongeveer 80 personen vragen we u zich aan te melden via janpietermars@gmail.com. Hij geeft u alleen tegenbericht wanneer het maximaal aantal personen is bereikt.

Collecte

Dienst der Barmhartigheid: ZOA: Noodhulp Oost-Afrika - sprinkhanenplaag

Sprinkhanen die het land zo dik bedekken dat er geen grond meer te zien is. Het klinkt als de achtste plaag in Egypte, maar gebeurt ook dit moment in Oost-Afrika. Miljarden sprinkhanen eten complete akkers volledig leeg. De oogst waar boeren een jaar voor hebben gewerkt is in één klap weg.

We maken ons zorgen, omdat deze ramp bovenop de droogte én de coronacrisis komt in dit gebied. Deze opeenstapeling van rampen kan leiden
tot een ongekende humanitaire crisis en acute hongersnood. De hulp is van levensbelang!

Samen zijn we er met voedsel voor de acute honger. Maar ook krijgen de boeren snelgroeiende zaden zodat ze binnenkort een nieuwe oogst op hun akkers hebben staan. Helpt u mee om noodhulp én wederopbouw te bieden?

Uw bijdrage in de collectes kunt u overmaken op de rekening van de Diaconie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Capelle Noord NL66 RABO 0311 8827 73 onder vermelding van de datum.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord