GKv Capelle aan den IJssel Noord

Kerkdienst

19
april
2020
15
15
Middagdienst
ds. C. van den Berg, Amersfoort Oost
Terugluisteren

De opname van deze dienst kunt u terugkijken via kerkdienstgemist.nl .

Over de eredienst

In verband met de maatregelen die vanuit de landelijk overheid zijn genomen om het corona virus te bestrijden is deze eredienst slechts via internet te bekijken en te beluisteren. Bij de dienst zal een aantal ambtsdragers aanwezig zijn.

Wij vragen u om niet naar De Voorhof te komen, maar de dienst van huis uit mee te maken via internet.

U kunt meer lezen over de maatregelen omtrent corona op deze pagina.

Collecte

Gevangenenzorg Nederland

Stichting Gevangenenzorg is een vrijwilligersorganisatie die gevangenen en hun familieleden wil begeleiden naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit. Hun motto is Verbinden, Helpen en Betrekken en Geloof in Herstel! Dat wil zeggen: ze willen present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en hen kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen ze door vanuit de christelijke kernwaarde 'barmhartige gerechtigheid' de samenleving te betrekken bij hun werk (donaties, netwerken en vrijwillige inzet).

De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Ze willen gevangenen een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming en hun familie ondersteunen tijdens de detentie. Ze verheugen zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. Wanneer u ook vrijwilliger zou willen worden of meer wilt weten kijk dan op www.gevangenenzorg.nl.

Uw bijdrage in de collectes kunt u overmaken op de rekening van de Diaconie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Capelle Noord NL66 RABO 0311 8827 73 onder vermelding van de datum en eventueel het doel.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord