GKv Capelle aan den IJssel Noord

Kerkdienst

18
juli
2021
08
45
Ochtenddienst
ds. B. van Egmond
Terugluisteren

De opname van deze dienst kunt u terugkijken via kerkdienstgemist.nl .

Over de eredienst

Dankzij de afgezwakte maatregelen die we moeten handhaven vanwege corona worden de erediensten nog slechts in licht aangepaste vorm gehouden. Met de huidige regels mogen er maximaal 100 mensen in de kerkdienst aanwezig zijn en mag er weer gezongen worden. Om te voorkomen dat er te veel bezoekers zijn vragen wij u om uw komst toch nog aan Jan Pieter Mars te melden door hem te mailen (janpietermars@gmail.com). U krijgt alleen tegenbericht wanneer het maximaal aantal bezoekers overschreden wordt.

U kunt meer lezen over de maatregelen omtrent corona op deze pagina.

Collecte

Dienst der Barmhartigheid: SchuldHulpMaatje

Een groeiend aantal huishoudens heeft financiële problemen. SchuldHulpMaatje is een landelijke organisatie die bij wil dragen aan de oplossing voor dit probleem. SchuldHulpMaatje leidt vrijwilligers op tot deskundige maatjes voor mensen met (dreigende) schulden. Zij bieden praktische ondersteuning, een luisterend oor en motiveren om vol te houden. Dankzij de maatjes slagen veel meer mensen erin om hun schulden af te lossen, maar ook schuldenvrij te blijven.
Steeds meer SchuldHulpMaatje locaties bieden een gratis inloopspreekuur aan. Hier kan men binnenlopen met vragen over administratie of hulp bij de financiën. Een paar helpende gesprekken zijn vaak voldoende. Als er meer zorg nodig blijkt, wordt er meer intensieve hulp aangeboden. De aanpak richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. De SchuldHulpMaatjes bieden begeleiding en ondersteuning, maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust is, leren zij hoe je in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat is preventie; voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden.
Maar er zijn ook internetcampagnes om mensen te bereiken: Uitdeschulden.nu is voor mensen die zoeken naar financiële hulpverlening. MoneyFit.nl richt zich op jongeren tussen 16 en 26 jaar die financiële hulp willen.
Eerstehulpbijschulden.nl ondersteunt mensen die anderen willen helpen zonder geld te geven. Dat is structurele hulp!
Wij geloven in samenwerken. Samen lukt ’t is niet voor niets onze slogan. Dit principe loopt als een rode draad door elk niveau in onze organisatie. De hulpvragers staan daarin welbewust centraal. Samenwerken met alle genoemde partijen maakt het mogelijk hen weer perspectief te bieden op een toekomst zonder schulden.

Online overmaken

Om het overmaken van uw gift te vergemakkelijken kunt u deze QR-code(s) scannen met uw mobiele telefoon of op de link eronder klikken. Wij hebben het rekeningnummer van de Diaconie en de omschrijving van uw gift alvast voor u ingevuld.

Let op! Niet iedere bank app herkent deze QR-code. U kunt ook gebruik maken van een QR-code app om te scannen.

SchuldHulpMaatje
QR Code
GKv Capelle aan den IJssel - Noord