GKv Capelle aan den IJssel Noord

Kerkdienst

14
juni
2020
10
30
Ochtenddienst
ds. P. Niemeijer, Rijnsburg
Terugluisteren

De opname van deze dienst kunt u terugkijken via kerkdienstgemist.nl .

Over de eredienst

In verband met de maatregelen die vanuit de landelijk overheid zijn genomen om het corona virus te bestrijden is deze eredienst slechts via internet te bekijken en te beluisteren. Bij de dienst zal een aantal ambtsdragers aanwezig zijn.

Wij vragen u om niet naar De Voorhof te komen, maar de dienst van huis uit mee te maken via internet.

U kunt meer lezen over de maatregelen omtrent corona op deze pagina.

Collecte

Dienst der Barmhartigheid: Verre Naasten: Noodhulp Corona

MichaZondag

En hoe nu verder?
Door corona kwam het openbare leven tijdens dit voorjaar ineens piepend en krakend tot stilstand. Er werden pijnlijke besluiten genomen: verzorgingshuizen en scholen gingen dicht, grenzen werden gesloten, samenkomsten verboden en bruiloften uitgesteld. We moesten noodgedwongen anderhalve meter afstand gaan houden van elkaar. Met corona kwamen verdriet en angst vanuit onverwachte hoek ons leven binnen.

Te midden van de nood komen er ook mooie dingen in de maatschappij naar boven. Niet langer gehinderd door een te volle agenda, zijn we met hernieuwde bezieling gaan omzien naar kwetsbare, zieke en eenzame buren en familieleden. Hulpverleners werken harder dan ooit tevoren om met gevaar voor eigen leven de zieken te verzorgen. Ook meldden mensen zich massaal aan als vrijwilliger om ondersteuning te geven waar dat het hardste nodig was en is.

Corona heeft ons aangezet tot bezinning en nederigheid
Corona bracht ons in beweging, maar heeft ons ook stilgezet. We zijn geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons bestaan en de grenzen van ons kunnen. Christenen gaven in een lezersonderzoek van het Nederlands Dagblad aan dat ze intensiever zijn gaan bidden en dat de crisis hen ertoe brengt om zich te bezinnen op hun levensstijl. Ze dachten daarbij onder andere aan omgang met de schepping, rentmeesterschap, en ‘de drang naar meer-meer-meer’. Terwijl we ons noodgedwongen losscheurden van onze patronen, ontstond er ruimte om na te denken of het ook ánders kan. Iemand schreef: ‘Mijn verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, is gegroeid.’

Durven we als nieuwe mensen uit deze crisis tevoorschijn te komen?
Inmiddels komt in Nederland het openbare leven op verschillende fronten weer op gang. De vraag is nu: hoe gaan we verder? Want als God ons inderdaad iets wil zeggen met deze crisis, zoals bijna 2/3 van de deelnemers aan het ND-onderzoek aangaf te vermoeden, dan mag het niet zo zijn dat we straks een denkbeeldige deur achter ons dicht trekken en denken ‘zo, dat is achter de rug’. Als één ding duidelijk werd door de crisis, dan is het dat God ons aan elkaar gegeven heeft om voor elkaar te zorgen. We hebben allemaal een naaste nodig en de schepping heeft liefdevolle beheerders nodig. Bij onze naasten denken we ook aan de mensen in landen die nauwelijks een vangnet hebben en waar de crisis ernstiger gevolgen zal hebben dan in Nederland. Voor hen is dit een nieuwe crisis bovenop de bestaande crisis van armoede, geweld en/of honger.

Rechtdoen in tijden van corona
Graag willen we op zondag 14 juni stilstaan bij de aloude opdracht van God zoals die verwoord werd door de profeet Micha, een profeet die leefde in een tijd waarin welvaart en macht in handen waren van een kleine groep mensen en die gekenmerkt werd door ongerechtigheid. Een samenleving waarin parallellen lopen naar onze samenleving.

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. – Micha 6:8 (NBV)

Het is de kerntekst van het internationale Micha Global en een tekst die vele christenen uit hun hoofd kennen. Laten we samen onderzoeken wat God ons in deze crisistijd met deze tekst wil zeggen en hoe we dit kunnen toepassen in ons dagelijks leven, waarin we oog hebben voor mensen dichtbij en ver weg en voor heel Gods schepping.

We zijn geroepen om de liefde die we ontvangen hebben, door te geven aan anderen – dichtbij en ver weg. We mogen hoopvol getuigen hoe Christus’ lijden, sterven en opstanding reden geeft aan ons bestaan. We zijn geroepen om recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van onze  God. Om die opdracht kunnen we niet heen. Juist nu willen we, in alle nederigheid en in vertrouwen op onze hemelse Vader, blijven meebouwen aan Zijn Koninkrijk wereldwijd. Laten we dit schouder aan schouder doen met elkaar!

Op 14 juni is de opbrengst van de collecte voor het Verre Naasten project om lokale kerken, in landen zoals India, te steunen bij de hulp die zij in hun directe omgeving geven. Geef in de collecte, scan de QR-code of stort direct op de rekening van Verre Naasten o.v.v. Noodhulp Corona. IBAN: NL31 INGB 0000 3636 00

GKv Capelle aan den IJssel - Noord