GKv Capelle aan den IJssel Noord

Kerkdienst

12
april
2020
15
15
Pasen
ds. G. Treurniet, Vlaardingen
Terugluisteren

De opname van deze dienst kunt u terugkijken via kerkdienstgemist.nl .

Over de eredienst

In verband met de maatregelen die vanuit de landelijk overheid zijn genomen om het corona virus te bestrijden is deze eredienst slechts via internet te bekijken en te beluisteren. Bij de dienst zal een aantal ambtsdragers aanwezig zijn.

Wij vragen u om niet naar De Voorhof te komen, maar de dienst van huis uit mee te maken via internet.

U kunt meer lezen over de maatregelen omtrent corona op deze pagina.

Collecte

Aanvraag van buiten: SSRO

De collecte op Eerste Paasdag is bestemd voor zogenaamde Aanvragen van Buiten; dit zijn steunverzoeken van kerkelijke instanties in binnen- en buitenland. Deze zondag collecteren we voor de stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO) die 5 Gereformeerde kerken in Zwitserland en Oostenrijk van de ERKWB ondersteunt: de Evangelische Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses. Sinds 1986 steunt deze stichting de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en het werk van kerkplanting in Oostenrijk en Zwitserland.

Zie ook de website www.ssro.nl.

Uw bijdrage in de collectes kunt u overmaken op de rekening van de Diaconie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Capelle Noord NL66 RABO 0311 8827 73 onder vermelding van de datum en eventueel het doel.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord