GKv Capelle aan den IJssel Noord

Kerkdienst

07
maart
2021
11
00
Ochtenddienst
ds. C. van Dijk, Ommen Noord/Oost
Terugluisteren

De opname van deze dienst kunt u terugkijken via kerkdienstgemist.nl .

Over de eredienst

Door de maatregelen die we moeten handhaven vanwege corona worden de erediensten in aangepaste vorm gehouden. Met de huidige regels mogen er maximaal 30 mensen in de kerkdienst aanwezig zijn. Om te voorkomen dat er te veel bezoekers zijn vragen wij u om uw komst aan Jan Pieter Mars te melden door hem te mailen (janpietermars@gmail.com). Hij zal aangeven of u kunt komen, of u eventueel uitnodigen voor de middagdienst.

U kunt meer lezen over de maatregelen omtrent corona op deze pagina.

Collecte

Dienst der Barmhartigheid: Verre Naasten

Verre Naasten: Bid mee en geef voor Congo Steun kerken die sterk verlangen naar groei Op woensdag 10 maart is het weer Biddag. Dan vragen we God om zijn zegen op groei van de gewassen. Ook in Congo bidt de kerk, zoals Roger Vangu. Hij bidt om groei van de planten in zijn groentetuin, zodat hij en zijn familie genoeg te eten hebben. Want dat is niet vanzelfsprekend…

Onrust
Omdat Congo zo rijk is aan grondstoffen, is er vaak onrust in dat deel van Afrika. Iedereen probeert wat uit die ruif mee te pikken. Corruptie is er aan de orde van de dag. Momenteel is het land redelijk rustig, maar de politieke situatie is fragiel. Zomaar kan geweld van rebellen oplaaien. Die onveilige situatie veroorzaakt enorme armoede in Congo. En van de overheid hoeven de mensen maar weinig te verwachten…

Groei
Tegelijk groeit en bloeit de kerk in Congo. Vanuit Nederland voelen we ons betrokken op een kerkverband van zo’n 200 plaatselijke gemeenten, ooit ontstaan vanuit radio-evangelisatie. De kerken hebben een sterk missionair Van de diakenen verlangen, en zijn betrokken op alle aspecten van het leven. ‘Samen’ vormt de rode draad in deze gastvrije mini-maatschappij: bijna altijd zijn er gasten in de dienst en de wezen en weduwen in het dorp worden niet vergeten!

Bid én geef
De kerken in Congo willen graag doorgroeien: in meer inkomsten voor de kerk, meer kennis van het geloof en meer leiderschap. Om daarvan uit te delen aan de mensen om hen heen. Bid u mee voor deze Congolese kerken? Bid én geef. Help mee om Jezus’ liefde uit te delen.

Help de Congolese kerken groeien.
Mede met uw gift: * kan de kerk een stuk land huren, en samen inzaaien en bemesten. De kerk verkoopt de oogst, en heeft zo extra inkomsten voor het kerkenwerk. * kunnen kinderen en jongeren naar school. De kerk investeert zo in geloofsgroei voor haar kinderen en jongeren. Ook heeft de Congolese kerk een theologische school, om eigen predikanten op te leiden. * kunnen kerkleiders (mannen en vrouwen) meedoen aan een leiderschapstraining rond pastoraat, rentmeesterschap of opvoeding.

Online overmaken

Om het overmaken van uw gift te vergemakkelijken kunt u deze QR-code(s) scannen met uw mobiele telefoon of op de link eronder klikken. Wij hebben het rekeningnummer van de Diaconie en de omschrijving van uw gift alvast voor u ingevuld.

Let op! Niet iedere bank app herkent deze QR-code. U kunt ook gebruik maken van een QR-code app om te scannen.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord