GKv Capelle aan den IJssel Noord

Kerkdienst

06
september
2020
15
15
Openbare Geloofsbelijdenis
ds. B. van Egmond
Terugluisteren

De opname van deze dienst kunt u terugkijken via kerkdienstgemist.nl .

Over de eredienst

Door de maatregelen die we moeten handhaven vanwege corona worden de erediensten in aangepaste vorm gehouden. Om te voorkomen dat de er meer mensen komen dan de kerkzaal op een veilige wijze kan herbergen vragen we u om uw komst door te geven aan Jan Pieter Mars door hem te mailen (janpietermars@gmail.com). U hoeft niet te wachten op antwoord, er wordt pas ingegrepen als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in de kerk.

Bent u zich vergeten aan te melden? Schroom dan niet om toch naar de kerk te komen, er is meestal nog wel plaats.

U kunt meer lezen over de maatregelen omtrent corona op deze pagina.

Collecte

Dienst der Barmhartigheid: Stichting Schuilplaats

Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. Nu het coronavirus rond gaat worden mensen geconfronteerd met angst, verwarring, ziekte, verdriet en eenzaamheid. Stichting Schuilplaats merkt dat ook aan de hulpvragen die bij hen binnenkomen.

Troostrijk is het dat midden in deze coronatijd bij alle hulpvragen en zorgen geput wordt uit de Bijbelse bron. De bron van waaruit het heerlijke bevrijdende Evangelie tot ons komt.
In hun werk zijn zij in hoge mate afhankelijk van inkomsten uit donaties, giften en legaten. Daarnaast hebben zij helaas inkomstenverlies geleden door de maatregelen in de afgelopen maanden. Een extra bijdrage stelt hen in staat om ook in deze coronacrisis professionele hulp te kunnen blijven bieden aan mensen in nood.

Uw bijdrage in de collectes kunt u overmaken op de rekening van de Diaconie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Capelle Noord NL66 RABO 0311 8827 73 onder vermelding van de datum.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord