GKv Capelle aan den IJssel Noord

Kerkdienst

06
december
2020
14
45
Middagdienst (2e Adventszondag)
ds. S.M. Alserda, Spakenburg Zuid
Terugluisteren

De opname van deze dienst kunt u terugkijken via kerkdienstgemist.nl .

Over de eredienst

Door de maatregelen die we moeten handhaven vanwege corona worden de erediensten in aangepaste vorm gehouden. Met de huidige regels mogen er maximaal 30 mensen in de kerkdienst aanwezig zijn. Om te voorkomen dat er te veel bezoekers zijn vragen wij u om uw komst aan Jan Pieter Mars te melden door hem te mailen (janpietermars@gmail.com). Hij zal aangeven of u kunt komen, of u eventueel uitnodigen voor de middagdienst.

U kunt meer lezen over de maatregelen omtrent corona op deze pagina.

Collecte

Dienst der Barmhartigheid: De Haven

De duisternis in de seksindustrie bestrijden we samen met Licht In Nederland zitten duizenden vrouwen gevangen in de seksindustrie. Alleen al in Den Haag gaat het om drieduizend tot vierduizend vrouwen die – in verreweg de meeste gevallen niet uit vrije wil – in de prostitutie werken. Soms gedwongen door mensenhandel of een pooier, veel vaker gedwongen door omstandigheden en pure armoede. Vaak ook dragen zij de verantwoordelijkheid voor hun kinderen of families.

We zien veel vernedering, geweld, misbruik en dwang in deze duistere wereld en we geloven dat Jezus ons oproept om op te staan tegen dit onrecht. Om deze vrouwen - deze moeders, dochters en zussen - een stem te geven. De Haven biedt hen veldwerk, prostitutie maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat.

Juist in deze coronaperiode kreeg De Haven ontzettend veel hulpvragen van vrouwen die uit de prostitutie willen stappen. Waar we de afgelopen jaren al een sterke groei in het aantal cliënten zagen, was er in de afgelopen periode een verdubbeling van zowel het aantal nieuwe cliënten als van het aantal cliënten in een uitstaptraject.

We hielpen de afgelopen maanden veel vrouwen bij het aanvragen van uitkeringen en boden hen praktische en psychosociale hulp. Sommige van deze vrouwen hadden nergens recht op en vielen tussen wal en schip. In de periode van maart tot juli - de periode waarin de seksindustrie volledig was gesloten - konden we ongeveer 1400 voedselpakketten en duizenden euro’s als broodnoodvoorziening uitdelen.

Wij kunnen deze hulp niet (blijven) bieden zonder uw steun. Een groot aantal vrouwen zit momenteel in een uitstaptraject. We begeleiden hen naar een opleiding of bij het vinden van een andere baan en staan hen bij in alle leefgebieden. Deze lange en intensieve trajecten vragen voor elke vrouw weer andere begeleiding.
Wij geloven dat we een strijd voeren tegen onrecht. Samen kunnen we de duisternis in de seksindustrie bestrijden met Licht. Dit doen we met steun van diaconieën, opbrengsten uit collectes en structurele steun van particulieren. Met uw gebed en financiële steun kunnen moeders, dochters en zussen uit de prostitutie stappen. Allebei even onmisbaar.

Helpt u mee om de duisternis in de seksindustrie te bestrijden door zelf Licht te zijn? Geef in de collecte op 6 december en kijk op de site wat u verder kunt doen.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord