GKv Capelle aan den IJssel Noord

Kerkdienst

01
november
2020
08
45
Bevestiging Ambtsdragers
ds. B. van Egmond
Terugluisteren

De opname van deze dienst kunt u terugkijken via kerkdienstgemist.nl .

Over de eredienst

Door de maatregelen die we moeten handhaven vanwege corona worden de erediensten in aangepaste vorm gehouden. Met de huidige regels mogen er maximaal 30 mensen in de kerkdienst aanwezig zijn. Om te voorkomen dat er te veel bezoekers zijn vragen wij u om uw komst aan Jan Pieter Mars te melden door hem te mailen (janpietermars@gmail.com). Hij zal aangeven of u kunt komen, of u eventueel uitnodigen voor de middagdienst.

U kunt meer lezen over de maatregelen omtrent corona op deze pagina.

Collecte

Dienst der Barmhartigheid: Verre Naasten: project West Afrika

Dank mee voor Jezus’ liefde in islamitisch Afrika
Op 4 november is het weer Dankdag. (Red.: In onze kerk op 11 november.) Dan danken we God voor al het goede dat Hij ons geeft! Jaarlijks vraagt Verre Naasten om een wereldwijde blik op Dankdag. Want wat is er mooier dan mee te danken met onze broers en zussen wereldwijd? Dit jaar vraagt Verre Naasten uw dankgebed voor dappere getuigen die Jezus’ liefde laten zien in islamitisch Afrika.

In West-Afrika rukt de islam op, zoals in Mali, Kameroen en Burkina Faso. Regelmatig lezen we erover in het nieuws. Maar vaak blijft die ellende op afstand. Ver weg, ver van ons bed. Tot je de preek leest van dominee Marc Nabie uit Burkina Faso, over Psalm 13. Hij schreef deze preek speciaal voor Dankdag:

‘Bijna het halve land is bezet door terroristische groepen. Twee miljoen mensen zijn voor ze op de vlucht. Ze hebben hun huis, hun akker, hun dorp achtergelaten om hun leven te redden. Geen gewas en geen arbeid. Alleen al het afgelopen jaar zijn meer dan 40 christenen in ons land in koelen bloede vermoord, terwijl ze met elkaar aan het bidden waren.’

Angstig
Wat zou u doen in zo’n angstige situatie? Dominee Marc Nabie is daar heel duidelijk in. Hij vervolgt:
‘Liefde is de sleutel. Voel vreugde, omdat God je ziet en liefheeft. Natuurlijk, leven tussen moslims vraagt tact en ook offers. Maar juist naastenliefde laat Jezus’ licht schijnen: voor mijn gezin, voor mijn medechristenen en ook voor mijn moslim buren.’

Dappere getuigen
Ook dit jaar vieren we weer Dankdag. Dank mee voor dappere getuigen in islamitisch Afrika, zoals Marc in Burkina Faso, Nafkot in Marokko en Harouna in Mali. Ondanks eenzame en soms gevaarlijke omstandigheden laten ze Jezus’ liefde zien, aan dorpsgenoten, aan vluchtelingen, aan onderdrukte vrouwen.

Dank mee. En geef, uit dankbaarheid!
Informatie over dit collectedoel en dankfilmpjes vindt u op: www.verrenaasten.nl/dankdag.

Uw dankbare giften zijn hartelijk welkom in de collecte, via de website van Verre Naasten of rechtstreeks op het rekeningnummer van Verre Naasten:

Verre Naasten te Zwolle
NL 31 INGB 0000 363 600
o.v.v. Dankdag 2020

GKv Capelle aan den IJssel - Noord