GKv Capelle aan den IJssel Noord

Maatregelen Corona

Door nieuwe maatregelen van de overheid rondom de Corona-pandemie kunnen er vanaf 1 juli a.s. weer twee keer per zondag normale kerkdiensten gehouden worden in De Voorhof. De aanvangstijden zijn 08.45 uur en 15.15 uur.

Aanmelden
Onder de huidige maatregelen zullen we 1½ meter afstand onderling in acht blijven nemen. In onze kerkzaal kunnen we zo plaats bieden aan 100 personen. Om dit goed te bewaken blijven we vragen of u zich wilt aan melden bij janpietermars@gmail.com. Hij geeft u bericht als bij overschrijding van 100 bezoekers u een dienst niet zou kunnen bijwonen.

Bezoek aan het kerkgebouw
Bij het bezoek aan het kerkgebouw zal het protocol Corona verder van kracht blijven. Voor toezicht hierop zijn speciale personen aangewezen.

Meer over dit protocol leest u hier.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord