GKv Capelle aan den IJssel Noord

Maatregelen Corona

Door de maatregelen van de overheid bij de Corona-uitbraak konden er sinds half december geen normale kerkdiensten gehouden worden in De Voorhof. Sinds begin maart zijn de maatregelen versoepeld en houden wij ook weer fysieke diensten, zij het in aangepaste vorm.

Aanmelden
Met de huidige maatregelen kunnen we plaats bieden voor 30 personen. Om dit aantal niet te overstijgen vragen we of u zich wilt aan melden via janpietermars@gmail.com. Hij geeft u bericht welke dienst u kunt bijwonen.

Bezoek aan het kerkgebouw
Bij het bezoek aan het kerkgebouw zal het protocol Corona punctueel opgevolgd moeten worden om te kunnen worden toegelaten. Voor toezicht zijn speciale personen aangewezen.

Meer over dit protocol leest u hier.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord