GKv Capelle aan den IJssel Noord

M/V en ambt

De Generale Synode van Meppel 2017 heeft uitgesproken dat er “Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot de ambten van diaken, ouderling en predikant”. Hier vindt u de betreffende besluiten.

De kerkenraad is na bestudering van de besluiten tot de conclusie is gekomen dat de besluiten geen Schriftuurlijke basis bieden om ruimte te geven voor de benoeming van vrouwen in de bijzondere ambten. Daarom is aan de eerstvolgende generale synode revisie gevraagd van de genomen besluiten rond vrouw en ambt en de onderliggende wijze van omgaan met de Schrift. De raad verzoekt de Generale Synode de eventuele openstelling van ambten voor vrouwen opnieuw te doordenken en daarbij nadrukkelijk de punten in de overwegingen te betrekken die de kerkenraad heeft ingebracht tegen de door de synode van Meppel genomen besluiten.

Hier onder leest u het revisieverzoek en de bijgevoegde beoordeling van de besluiten.

Meer informatie en verwijzingen M/V en ambt vindt u hier.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord